Lọc Y

Contact
Detail

Lọc Y

 

 

 

Asia Plastic

Top sản phẩm được lựa chọn

Tải xuống catalog Tải Xuống Bảng giá VIDEO THỰC TẾ
Mô tả sản phẩm

Thông Tin Sản Phẩm

Quy Cách             Giá ( VNĐ)
DN50
DN65
DN80 1,738,800
DN100 2,277,000
DN125 3,284,400
DN150 4,738,000
DN200 8,027,000
DN250  13,091,600
DN300
DN350
DN250
DN450
DN500
DN600