Nối thẳng hàn trong ngoài

Contact
Detail

Nối thẳng hàn trong ngoài

2.204 

2.204 
Kích thước :

Clear selection