Van Cổng tay quay BS5163

Contact
Detail

Van Cổng tay quay BS5163

 

 

 

Asia Plastic

Top sản phẩm được lựa chọn

Tải xuống catalog Tải Xuống Bảng Giá VIDEO THỰC TẾ
Mô tả sản phẩm

Thông Tin Sản Phẩm

Quy Cách             Giá
DN50             1,200,000
DN65             1,400,000
DN80             1,800,000
DN100             2,100,000
DN125             3,100,000
DN150             3,700,000
DN200             6,300,000
DN250           10,400,000
DN300           13,200,000
DN350           30,000,000
DN250           32,220,010
  DN450           42,826,000
 DN500           69,133,400
  DN600           94,894,550