Khớp nối mềm EE

Contact
Detail

Khớp nối mềm EE

 

 

 

Asia Plastic

Top sản phẩm được lựa chọn

Tải xuống catalog Tải Xuống Bảng Giá VIDEO THỰC TẾ
Mô tả sản phẩm

Thông Tin Sản Phẩm

Quy Cách Giá ( VNĐ)
DN50               330,000
DN65               360,000
DN80               430,000
  DN100               540,000
 DN125               650,000
  DN150               800,000
DN200            1,280,000
DN250            1,940,000
DN300            2,360,000
  DN350            3,600,000
 DN400            4,340,000
  DN450            5,000,000
 DN500            7,000,000
  DN600            9,000,000