Nối ren trong hàn trong ngoài

Contact

Detail

Nối ren trong hàn trong ngoài

Mô tả sản phẩm

STT Kích Thước Giá(VNĐ)
1 Ø20×1/2 18,000
2 Ø20×3/4 24,500
3 Ø25×1/2 19,000
4 Ø25×3/4 24,000
5 Ø32×1 43,000
6 Ø40×1.1/4 98,500
7 Ø50×1.1/2 117,500
8 Ø63×2 121,000
9 Ø75×2.1/2 285,000
10 Ø90×3 432,000
11 Ø110×4 657,000

Hotline (24/7) 0919 210 677