Khớp nối mềm EE

Contact

Detail

Khớp nối mềm EE

Mô tả sản phẩm

Thông Tin Sản Phẩm

Quy Cách Giá ( VNĐ)
DN50               330,000
DN65               360,000
DN80               430,000
  DN100               540,000
 DN125               650,000
  DN150               800,000
DN200            1,280,000
DN250            1,940,000
DN300            2,360,000
  DN350            3,600,000
 DN400            4,340,000
  DN450            5,000,000
 DN500            7,000,000
  DN600            9,000,000

Hotline (24/7) 091 9210 677