Van HDPE hàn trong ngoài

Contact

Detail

Van HDPE hàn trong ngoài

Mô tả sản phẩm

Thông số sản phẩm

STT Size Áp lực Giá(VNĐ)
1 Ø20 PN16 69000
2 Ø25 PN16 90000
3 Ø32 PN16  93000
4 Ø40 PN16  169000
5 Ø50 PN16  195000
6 Ø63 PN16  328000
7 Ø75 PN16  460000
8 Ø90 PN16  735000
9 Ø110 PN16

Hotline (24/7) 0919 210 677