Tê Ren Ngoài hàn trong ngoài

Contact

Detail

Tê Ren Ngoài hàn trong ngoài

Mô tả sản phẩm

Thông số sản phẩm

Quy Cách Giá(VNĐ)
Ø20×1/2                                  
Ø20×3/4
Ø25×1/2                                  
Ø25×3/4                                  
Ø32×1                                  
Ø40×1.1/4                                
Ø50×1.1/2                                
Ø63×2                                

Hotline (24/7) 091 9210 677