Tê Ren Ngoài hàn trong ngoài

Contact

Detail

Tê Ren Ngoài hàn trong ngoài

Mô tả sản phẩm

Thông số sản phẩm

Quy Cách Giá(VNĐ)
Ø20×1/2                                   26,000
Ø20×3/4
Ø25×1/2                                   28,000
Ø25×3/4                                   36,000
Ø32×1                                   60,500
Ø40×1.1/4                                 216,000
Ø50×1.1/2                                 285,000
Ø63×2                                 372,000

Hotline (24/7) 0919 210 677