Co 90º Ren Trong hàn trong ngoài

Contact

Detail

Co 90º Ren Trong hàn trong ngoài

Mô tả sản phẩm

Thông số sản phẩm

Quy Cách Giá(VNĐ)
Ø20×1/2                                   22,000
Ø20×3/4
Ø25×1/2                                   23,000
Ø25×3/4                                   27,000
Ø32×1                                   49,000
Ø40×1.1/4                                 190,000
Ø50×1.1/2                                 250,000
Ø63×2                                 294,000

Hotline (24/7) 0919 210 677