Tê Đều (PN16)

Contact

Detail

Tê Đều (PN16)

Giá bán và vận chuyển
 • Guarantee: 12 months
 • Delivery: Free ship in Hanoi and Ho Chi Minh City with oder over 2,000,000(đ).
 • Price:
  Size Price
  Ø 63 95,000
  Ø 75 150,000
  Ø 90 210,000
  Ø 110 360,000
  Ø 125 560,000
  Ø 140 770,000
  Ø 160 820,000
  Ø 180 1,500,000
  Ø 200 1,410,000
  Ø 225 2,650,000
  Ø 250 3,560,000
  Ø 280 4,820,000
  Ø 315 5,830,000
  Ø 355 12,630,000
  Ø 400 17,680,000
  Ø 450 31,280,000
  Ø 500 37,700,000
  Ø 560 52,650,000
  Ø 630 67,000,000
  Ø 710 77,000,000
  Ø 800 125,000,000

Hotline (24/7) 0919 210 677