Nối giảm hàn điện trở

Contact

Detail

Nối giảm hàn điện trở

Giá bán và vận chuyển
 • Bảo Hành: 12 tháng.
 • Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội và Tp. HCM với đơn hàng trên 2.000.000(đ)
 • Giá:
  Quy cách Giá(VNĐ)
  32×25               78,000
  40×25
  40×32               80,000
  50×32               94,000
  50×40             100,000
  63×32
              104,000
  63×40
  63×50             110,000
  75×40
  75×50             132,000
  75×63             136,000
  90×50             170,000
  90×63 176,000
  90×75             186,000
  110×50             234,000
  110×63             248,000
  110×75             254,000
  110×90             264,000
  125×75             388,000
  125×90             400,000
  125×110
              410,000
  140×110             434,000
  160×50             620,000
  160×63             636,000
  160×75             650,000
  160×90             670,000
  160×110             680,000
  160×125             700,000
  200×50          1,006,000
  200×63          1,020,000
  200×75          1,040,000
  200×90          1,070,000
  200×110          1,080,000
  200×125          1,096,000
  200×160          1,110,000
  225×110          1,316,000
  225×160          1,320,000
  250×90
  250×110          1,516,000
  250×125
  250×160          1,524,000
  250×200          1,540,000
  315×110
  315×125
  315×160          2,312,000
  315×200          2,340,000
  315×250          2,476,000

Hotline (24/7) 0919 210 677