Ống nhựa HDPE 100

Contact

Detail

Ống nhựa HDPE 100

Mô tả sản phẩm
STT Tên sản phẩm Áp lực
(PN:bar)
Chiều dày
(mm)
ĐVT GIÁ BÁN(VND/m) Quy cách cắt số m/cây, cuộn
(Trước VAT)  (Sau VAT)
1 D20 12,5 1.8 m              7,091             7,800 300
2 D20 16 2,0 m              7,545             8,300 300
3 D20 20 2,3 m              8,909             9,800 300
4 D25 10 1,8 m              9,273           10,200 300
5 D25 12,5 2,0 m              9,545           10,500 300
6 D25 16 2,3 m            10,818           11,900 300
7 D25 20 3,0 m            13,545           14,900 300
8 D32 10 2,0 m            12,636           13,900 200
9 D32 12,5 2,4 m            15,000           16,500 200
10 D32 16 3,0 m            18,091           19,900 200
11 D32 20 3,6 m            21,364           23,500 200
12 D40 6 1,8 m            15,364           16,900 200
13 D40 8 2,0 m            15,909           17,500 200
14 D40 10 2,4 m            19,000           20,900 200
15 D40 12,5 3,0 m            23,182           25,500 200
16 D40 16 3,7 m            28,091           30,900 200
17 D40 20 4,5 m            33,545           36,900 200
18 D50 6 2,0 m            21,727           23,900 100
19 D50 8 2,4 m            24,455           26,900 100
20 D50 10 3,0 m            29,545           32,500 100
21 D50 12,5 3,7 m            35,909           39,500 100
22 D50 16 4,6 m            43,545           47,900 100
23 D50 20 5,6 m            51,727           56,900 100
24 D63 6 2,5 m            33,909           37,300 100
25 D63 8 3,0 m            38,091           41,900 100
26 D63 10 3,8 m            47,182           51,900 100
27 D63 12,5 4,7 m            57,182           62,900 100
28 D63 16 5,8 m            69,000           75,900 100
29 D63 20 7,1 m            83,182           91,500 100
30 D75 6 2,9 m            46,182           50,800 50
31 D75 8 3,6 m            54,091           59,500 50
32 D75 10 4,5 m            66,818           73,500 50
33 D75 12,5 5,6 m            81,364           89,500 50
34 D75 16 6,8 m            96,818         106,500 50
35 D75 20 8,4 m          116,818         128,500 50
36 D90 6 3,5 m            75,727           83,300 50
37 D90 8 4,3 m            78,091           85,900 50
38 D90 10 5,4 m            95,364         104,900 50
39 D90 12,5 6,7 m          116,273         127,900 50
40 D90 16 8,2 m          140,455         154,500 50
41 D90 20 10,1 m          168,636         185,500 50
42 D110 6 4,2 m            97,273         107,000 6
43 D110 8 5,3 m          116,273         127,900 6
44 D110 10 6,6 m          142,273         156,500 6
45 D110 12,5 8,1 m          173,182         190,500 6
46 D110 16 10,0 m          208,636         229,500 6
47 D110 20 12,3 m          256,818         282,500 6
48 D125 6 4,8 m          125,818         138,400 6
49 D125 8 6,0 m          149,000         163,900 6
50 D125 10 7,4 m          182,636         200,900 6
51 D125 12,5 9,2 m          222,273         244,500 6
52 D125 16 11,4 m          270,455         297,500 6
53 D125 20 14,0 m          329,000         361,900 6
54 D140 6 5,4 m          157,909         173,700 6
55 D140 8 6,7 m          186,273         204,900 6
56 D140 10 8,3 m          229,545         252,500 6
57 D140 12,5 10,3 m          278,091         305,900 6
58 D140 16 12,7 m          337,182         370,900 6
59 D140 20 15,7 m          411,727         452,900 6
60 D160 6 6,2 m          206,909         227,600 6
61 D160 8 7,7 m          244,545         269,000 6
62 D160 10 9,5 m          299,545         329,500 6
63 D160 12,5 11,8 m          363,545         399,900 6
64 D160 16 14,6 m          442,636         486,900 6
65 D160 20 17,9 m          540,455         594,500 6
66 D180 6 6,9 m          258,545         284,400 6
67 D180 8 8,6 m          309,000         339,900 6
68 D180 10 10,7 m          379,000         416,900 6
69 D180 12,5 13,3 m          463,545         509,900 6
70 D180 16 16,4 m          559,909         615,900 6
71 D180 20 20,1 m          683,182         751,500 6
72 D200 6 7,7 m          321,091         353,200 6
73 D200 8 9,6 m          383,182         421,500 6
74 D200 10 11,9 m          465,364         511,900 6
75 D200 12,5 14,7 m          565,364         621,900 6
76 D200 16 18,2 m          690,455         759,500 6
77 D200 20 22,4 m          849,909         934,900 6
78 D225 6 8,6 m          402,818         443,100 6
79 D225 8 10,8 m          481,727         529,900 6
80 D225 10 13,4 m          593,545         652,900 6
81 D225 12,5 16,6 m          718,636         790,500 6
82 D225 16 20,5 m          871,727         958,900 6
83 D225 20 25,2 m       1,051,364      1,156,500 6
84 D250 6 9,6 m          499,000         548,900 6
85 D250 8 11,9 m          589,727         648,700 6
86 D250 10 14,8 m          727,182         799,900 6
87 D250 12,5 18,4 m          885,909         974,500 6
88 D250 16 22,7 m       1,075,000      1,182,500 6
89 D250 20 27,9 m       1,297,727      1,427,500 6
90 D280 6 10,7 m          618,818         680,700 6
91 D280 8 13,4 m          768,364         845,200 6
92 D280 10 16,6 m          950,727      1,045,800 6
93 D280 12,5 20,6 m       1,148,455      1,263,300 6
94 D280 16 25,4 m       1,399,545      1,539,500 6
95 D280 20 31,3 m       1,660,455      1,826,500 6
96 D315 6 12,1 m          789,091         868,000 6
97 D315 8 15,0 m          965,818      1,062,400 6
98 D315 10 18,7 m       1,203,455      1,323,800 6
99 D315 12,5 23,2 m       1,453,000      1,598,300 6
100 D315 16 28,6 m       1,749,364      1,924,300 6
101 D315 20 35,2 m       2,112,545      2,323,800 6
102 D355 6 13,6 m       1,002,273      1,102,500 6
103 D355 8 16,9 m       1,235,455      1,359,000 6
104 D355 10 21,1 m       1,516,909      1,668,600 6
105 D355 12,5 26,1 m       1,837,545      2,021,300 6
106 D355 16 32,3 m       2,229,273      2,452,200 6
107 D400 6 15,3 m       1,264,455      1,390,900 6
108 D400 8 19,1 m       1,584,364      1,742,800 6
109 D400 10 23,7 m       1,926,000      2,118,600 6
110 D400 12,5 29,4 m       2,326,364      2,559,000 6
111 D400 16 36,3 m       2,841,000      3,125,100 6
112 D450 6 17,2 m       1,615,909      1,777,500 6
113 D450 8 21,5 m       1,988,727      2,187,600 6
114 D450 10 26,7 m       2,433,727      2,677,100 6
115 D450 12,5 34,1 m       2,941,364      3,235,500 6
116 D450 16 40,9 m       3,595,909      3,955,500 6
117 D500 6 19,1 m       1,967,909      2,164,700 6
118 D500 8 22,9 m       2,467,091      2,713,800 6
119 D500 10 29,7 m       3,026,455      3,329,100 6
120 D500 12,5 36,8 m       3,660,545      4,026,600 6
121 D500 16 45,5 m       4,457,545      4,903,300 6
122 D560 6 21,4 m       2,702,727      2,973,000 6
123 D560 8 26,7 m       3,332,727      3,666,000 6
124 D560 10 33,2 m       4,091,818      4,501,000 6
125 D560 12,5 41,2 m       4,994,545      5,494,000 6
126 D560 16 50,8 m       6,032,727      6,636,000 6
127 D630 6 24,1 m       3,424,545      3,767,000 6
128 D630 8 30,0 m       4,210,909      4,632,000 6
129 D630 10 37,4 m       5,182,727      5,701,000 6
130 D630 12,5 46,3 m       6,312,727      6,944,000 6
131 D630 16 57,2 m       7,167,273      7,884,000 6
132 D710 6 27,2 m       4,360,000      4,796,000 6
133 D710 8 33,9 m       5,369,091      5,906,000 6
134 D710 10 42,1 m       6,586,364      7,245,000 6
135 D710 12.5 52,2 m       8,031,818      8,835,000 6
136 D710 16 64,5 m       9,723,636    10,696,000 6
137 D800 6 30,6 m       5,521,818      6,074,000 6
138 D800 8 38,1 m       6,805,455      7,486,001 6
139 D800 10 47,4 m       8,351,818      9,187,000 6
140 D800 12.5 58,8 m       8,578,182      9,436,000 6
141 D800 16 72,6 m     12,330,909    13,564,000 6
142 D900 6 34,4 m       6,983,636      7,682,000 6
143 D900 8 42,9 m       8,610,909      9,472,000 6
144 D900 10 53,3 m     10,564,545    11,621,000 6
145 D900 12.5 66,2 m     12,907,273    14,198,000 6
146 D900 16 81,7 m     15,609,091    17,170,000 6
147 D1000 6 38,2 m       8,617,273      9,479,000 6
148 D1000 8 47,7 m     10,639,091    11,703,000 6
149 D1000 10 59,3 m     13,056,364    14,362,000 6
150 D1000 12.5 72,5 m     15,720,909    17,293,000 6
151 D1000 16 90,2 m     19,163,636    21,080,000 6
152 D1200 6 45,9 m     12,411,818    13,653,000 6
153 D1200 8 57,2 m     15,312,727    16,844,000 6
154 D1200 10 67,9 m     17,985,455    19,784,001 6
155 D1200 12.5 88,2 m     22,924,545    25,217,000 6
Tiêu chuẩn kỹ thuật

Thông số kĩ thuật

Quy cách Ø20 ÷ Ø1200
Tiêu chuẩn vật liệu PE 100, PE 80
Áp  Lực 6, 8, 10, 12.5, 16, 20
Tỷ trọng ≥ 0.93g/cm³
Độ bền kéo đứt tối thiểu 21Mpa
Độ dãn dài tối thiểu 350%
Hệ số giãn nở nhiệt 0.2mm/m.°C
Điện trở suất bề mặt >1013Ω
Nhiệt độ làm việc cho phép 0 ÷ 45 °C

Hotline (24/7) 0909 113 869