Ống nhựa HDPE 100

Contact

Detail

Ống nhựa HDPE 100

Mô tả sản phẩm
STT Tên sản phẩm Áp lực
(PN:bar)
Chiều dày
(mm)
ĐVT GIÁ BÁN(VND/m) Ghi chú
(Trước VAT)  (Sau VAT)
1 D20 12,5 1,8 m            7,091             7,800 500m/cuộn
2 D20 16 2,0 m            7,545             8,300
3 D20 20 2,3 m            8,909             9,800
4 D25 10 1,8 m            9,273           10,200 400m/cuộn
5 D25 12,5 2,0 m            9,545           10,500
6 D25 16 2,3 m          10,818           11,900
7 D25 20 3,0 m          13,545           14,900
8 D32 10 2,0 m          12,636           13,900 200m/cuộn
9 D32 12,5 2,4 m          15,000           16,500
10 D32 16 3,0 m          18,091           19,900
11 D32 20 3,6 m          21,364           23,500
12 D40 6 1,8 m          15,364           16,900 200m/cuộn
13 D40 8 2,0 m          15,909           17,500
14 D40 10 2,4 m          19,000           20,900
15 D40 12,5 3,0 m          23,182           25,500
16 D40 16 3,7 m          28,091           30,900
17 D40 20 4,5 m          33,545           36,900
18 D50 6 2,0 m          21,727           23,900 100m/cuộn
19 D50 8 2,4 m          24,455           26,900
20 D50 10 3,0 m          29,545           32,500
21 D50 12,5 3,7 m          35,909           39,500
22 D50 16 4,6 m          43,545           47,900
23 D50 20 5,6 m          51,727           56,900
24 D63 6 2,5 m          33,909           37,300 50m/cuộn
25 D63 8 3,0 m          38,091           41,900
26 D63 10 3,8 m          47,182           51,900
27 D63 12,5 4,7 m          57,182           62,900
28 D63 16 5,8 m          69,000           75,900
29 D63 20 7,1 m          83,182           91,500
30 D75 6 2,9 m          46,182           50,800 50m/cuộn
31 D75 8 3,6 m          54,091           59,500
32 D75 10 4,5 m          66,818           73,500
33 D75 12,5 5,6 m          81,364           89,500
34 D75 16 6,8 m          96,818         106,500
35 D75 20 8,4 m        116,818         128,500
36 D90 6 3,5 m          75,727           83,300 50m/cuộn
37 D90 8 4,3 m          78,091           85,900
38 D90 10 5,4 m          95,364         104,900
39 D90 12,5 6,7 m        116,273         127,900
40 D90 16 8,2 m        140,455         154,500
41 D90 20 10,1 m        168,636         185,500
42 D110 6 4,2 m          97,273         107,000 6m/cây
43 D110 8 5,3 m        116,273         127,900
44 D110 10 6,6 m        142,273         156,500
45 D110 12,5 8,1 m        173,182         190,500
46 D110 16 10,0 m        208,636         229,500
47 D110 20 12,3 m        256,818         282,500
48 D125 6 4,8 m        125,818         138,400 6m/cây
49 D125 8 6,0 m        149,000         163,900
50 D125 10 7,4 m        182,636         200,900
51 D125 12,5 9,2 m        222,273         244,500
52 D125 16 11,4 m        270,455         297,500
53 D125 20 14,0 m        329,000         361,900
54 D140 6 5,4 m        157,909         173,700 6m/cây
55 D140 8 6,7 m        186,273         204,900
56 D140 10 8,3 m        229,545         252,500
57 D140 12,5 10,3 m        278,091         305,900
58 D140 16 12,7 m        337,182         370,900
59 D140 20 15,7 m        411,727         452,900
60 D160 6 6,2 m        206,909         227,600 6m/cây
61 D160 8 7,7 m        244,545         269,000
62 D160 10 9,5 m        299,545         329,500
63 D160 12,5 11,8 m        363,545         399,900
64 D160 16 14,6 m        442,636         486,900
65 D160 20 17,9 m        540,455         594,500
66 D180 6 6,9 m        258,545         284,400 6m/cây
67 D180 8 8,6 m        309,000         339,900
68 D180 10 10,7 m        379,000         416,900
69 D180 12,5 13,3 m        463,545         509,900
70 D180 16 16,4 m        559,909         615,900
71 D180 20 20,1 m        683,182         751,500
72 D200 6 7,7 m        321,091         353,200 6m/cây
73 D200 8 9,6 m        383,182         421,500
74 D200 10 11,9 m        465,364         511,900
75 D200 12,5 14,7 m        565,364         621,900
76 D200 16 18,2 m        690,455         759,500
77 D200 20 22,4 m        849,909         934,900
78 D225 6 8,6 m        402,818         443,100 6m/cây
79 D225 8 10,8 m        481,727         529,900
80 D225 10 13,4 m        593,545         652,900
81 D225 12,5 16,6 m        718,636         790,500
82 D225 16 20,5 m        871,727         958,900
83 D225 20 25,2 m     1,051,364      1,156,500
84 D250 6 9,6 m        499,000         548,900 6m/cây
85 D250 8 11,9 m        589,727         648,700
86 D250 10 14,8 m        727,182         799,900
87 D250 12,5 18,4 m        885,909         974,500
88 D250 16 22,7 m     1,075,000      1,182,500
89 D250 20 27,9 m     1,297,727      1,427,500
90 D280 6 10,7 m        618,818         680,700 6m/cây
91 D280 8 13,4 m        768,364         845,200
92 D280 10 16,6 m        950,727      1,045,800
93 D280 12,5 20,6 m     1,148,455      1,263,300
94 D280 16 25,4 m     1,399,545      1,539,500
95 D280 20 31,3 m     1,660,455      1,826,500
96 D315 6 12,1 m        789,091         868,000 6m/cây
97 D315 8 15,0 m        965,818      1,062,400
98 D315 10 18,7 m     1,203,455      1,323,800
99 D315 12,5 23,2 m     1,453,000      1,598,300
100 D315 16 28,6 m     1,749,364      1,924,300
101 D315 20 35,2 m     2,112,545      2,323,800
102 D355 6 13,6 m     1,002,273      1,102,500 6m/cây
103 D355 8 16,9 m     1,235,455      1,359,000
104 D355 10 21,1 m     1,516,909      1,668,600
105 D355 12,5 26,1 m     1,837,545      2,021,300
106 D355 16 32,3 m     2,229,273      2,452,200
107 D400 6 15,3 m     1,264,455      1,390,900 6m/cây
108 D400 8 19,1 m     1,584,364      1,742,800
109 D400 10 23,7 m     1,926,000      2,118,600
110 D400 12,5 29,4 m     2,326,364      2,559,000
111 D400 16 36,3 m     2,841,000      3,125,100
112 D450 6 17,2 m     1,615,909      1,777,500 6m/cây
113 D450 8 21,5 m     1,988,727      2,187,600
114 D450 10 26,7 m     2,433,727      2,677,100
115 D450 12,5 34,1 m     2,941,364      3,235,500
116 D450 16 40,9 m     3,595,909      3,955,500
117 D500 6 19,1 m     1,967,909      2,164,700 6m/cây
118 D500 8 22,9 m     2,467,091      2,713,800
119 D500 10 29,7 m     3,026,455      3,329,100
120 D500 12,5 36,8 m     3,660,545      4,026,600
121 D500 16 45,5 m     4,457,545      4,903,300
122 D560 6 21,4 m     2,702,727      2,973,000 6m/cây
123 D560 8 26,7 m     3,332,727      3,666,000
124 D560 10 33,2 m     4,091,818      4,501,000
125 D560 12,5 41,2 m     4,994,545      5,494,000
126 D560 16 50,8 m     6,032,727      6,636,000
127 D630 6 24,1 m     3,424,545      3,767,000 6m/cây
128 D630 8 30,0 m     4,210,909      4,632,000
129 D630 10 37,4 m     5,182,727      5,701,000
130 D630 12,5 46,3 m     6,312,727      6,944,000
131 D630 16 57,2 m     7,167,273      7,884,000
132 D710 6 27,2 m     4,360,000      4,796,000
133 D710 8 33,9 m     5,369,091      5,906,000
134 D710 10 42,1 m     6,586,364      7,245,000
135 D710 12.5 52,2 m     8,031,818      8,835,000
136 D710 16 64,5 m     9,723,636    10,696,000
137 D800 6 30,6 m     5,521,818      6,074,000
138 D800 8 38,1 m     6,805,455      7,486,001
139 D800 10 47,4 m     8,351,818      9,187,000
140 D800 12.5 58,8 m     8,578,182      9,436,000
141 D800 16 72,6 m   12,330,909    13,564,000
142 D900 6 34,4 m     6,983,636      7,682,000
143 D900 8 42,9 m     8,610,909      9,472,000
144 D900 10 53,3 m   10,564,545    11,621,000
145 D900 12.5 66,2 m   12,907,273    14,198,000
146 D900 16 81,7 m   15,609,091    17,170,000
147 D1000 6 38,2 m     8,617,273      9,479,000
148 D1000 8 47,7 m   10,639,091    11,703,000
149 D1000 10 59,3 m   13,056,364    14,362,000
150 D1000 12.5 72,5 m   15,720,909    17,293,000
151 D1000 16 90,2 m   19,163,636    21,080,000
152 D1200 6 45,9 m   12,411,818    13,653,000
153 D1200 8 57,2 m   15,312,727    16,844,000
154 D1200 10 67,9 m   17,985,455    19,784,001
155 D1200 12.5 88,2 m   22,924,545    25,217,000
Giá bán và vận chuyển
STT Tên sản phẩm Áp lực
(PN:bar)
Chiều dày
(mm)
ĐVT GIÁ BÁN(VND/m) Ghi chú
(Trước VAT)  (Sau VAT)
1 D20 12,5 1,8 m            7,091             7,800 500m/cuộn
2 D20 16 2,0 m            7,545             8,300
3 D20 20 2,3 m            8,909             9,800
4 D25 10 1,8 m            9,273           10,200 400m/cuộn
5 D25 12,5 2,0 m            9,545           10,500
6 D25 16 2,3 m          10,818           11,900
7 D25 20 3,0 m          13,545           14,900
8 D32 10 2,0 m          12,636           13,900 200m/cuộn
9 D32 12,5 2,4 m          15,000           16,500
10 D32 16 3,0 m          18,091           19,900
11 D32 20 3,6 m          21,364           23,500
12 D40 6 1,8 m          15,364           16,900 200m/cuộn
13 D40 8 2,0 m          15,909           17,500
14 D40 10 2,4 m          19,000           20,900
15 D40 12,5 3,0 m          23,182           25,500
16 D40 16 3,7 m          28,091           30,900
17 D40 20 4,5 m          33,545           36,900
18 D50 6 2,0 m          21,727           23,900 100m/cuộn
19 D50 8 2,4 m          24,455           26,900
20 D50 10 3,0 m          29,545           32,500
21 D50 12,5 3,7 m          35,909           39,500
22 D50 16 4,6 m          43,545           47,900
23 D50 20 5,6 m          51,727           56,900
24 D63 6 2,5 m          33,909           37,300 50m/cuộn
25 D63 8 3,0 m          38,091           41,900
26 D63 10 3,8 m          47,182           51,900
27 D63 12,5 4,7 m          57,182           62,900
28 D63 16 5,8 m          69,000           75,900
29 D63 20 7,1 m          83,182           91,500
30 D75 6 2,9 m          46,182           50,800 50m/cuộn
31 D75 8 3,6 m          54,091           59,500
32 D75 10 4,5 m          66,818           73,500
33 D75 12,5 5,6 m          81,364           89,500
34 D75 16 6,8 m          96,818         106,500
35 D75 20 8,4 m        116,818         128,500
36 D90 6 3,5 m          75,727           83,300 50m/cuộn
37 D90 8 4,3 m          78,091           85,900
38 D90 10 5,4 m          95,364         104,900
39 D90 12,5 6,7 m        116,273         127,900
40 D90 16 8,2 m        140,455         154,500
41 D90 20 10,1 m        168,636         185,500
42 D110 6 4,2 m          97,273         107,000 6m/cây
43 D110 8 5,3 m        116,273         127,900
44 D110 10 6,6 m        142,273         156,500
45 D110 12,5 8,1 m        173,182         190,500
46 D110 16 10,0 m        208,636         229,500
47 D110 20 12,3 m        256,818         282,500
48 D125 6 4,8 m        125,818         138,400 6m/cây
49 D125 8 6,0 m        149,000         163,900
50 D125 10 7,4 m        182,636         200,900
51 D125 12,5 9,2 m        222,273         244,500
52 D125 16 11,4 m        270,455         297,500
53 D125 20 14,0 m        329,000         361,900
54 D140 6 5,4 m        157,909         173,700 6m/cây
55 D140 8 6,7 m        186,273         204,900
56 D140 10 8,3 m        229,545         252,500
57 D140 12,5 10,3 m        278,091         305,900
58 D140 16 12,7 m        337,182         370,900
59 D140 20 15,7 m        411,727         452,900
60 D160 6 6,2 m        206,909         227,600 6m/cây
61 D160 8 7,7 m        244,545         269,000
62 D160 10 9,5 m        299,545         329,500
63 D160 12,5 11,8 m        363,545         399,900
64 D160 16 14,6 m        442,636         486,900
65 D160 20 17,9 m        540,455         594,500
66 D180 6 6,9 m        258,545         284,400 6m/cây
67 D180 8 8,6 m        309,000         339,900
68 D180 10 10,7 m        379,000         416,900
69 D180 12,5 13,3 m        463,545         509,900
70 D180 16 16,4 m        559,909         615,900
71 D180 20 20,1 m        683,182         751,500
72 D200 6 7,7 m        321,091         353,200 6m/cây
73 D200 8 9,6 m        383,182         421,500
74 D200 10 11,9 m        465,364         511,900
75 D200 12,5 14,7 m        565,364         621,900
76 D200 16 18,2 m        690,455         759,500
77 D200 20 22,4 m        849,909         934,900
78 D225 6 8,6 m        402,818         443,100 6m/cây
79 D225 8 10,8 m        481,727         529,900
80 D225 10 13,4 m        593,545         652,900
81 D225 12,5 16,6 m        718,636         790,500
82 D225 16 20,5 m        871,727         958,900
83 D225 20 25,2 m     1,051,364      1,156,500
84 D250 6 9,6 m        499,000         548,900 6m/cây
85 D250 8 11,9 m        589,727         648,700
86 D250 10 14,8 m        727,182         799,900
87 D250 12,5 18,4 m        885,909         974,500
88 D250 16 22,7 m     1,075,000      1,182,500
89 D250 20 27,9 m     1,297,727      1,427,500
90 D280 6 10,7 m        618,818         680,700 6m/cây
91 D280 8 13,4 m        768,364         845,200
92 D280 10 16,6 m        950,727      1,045,800
93 D280 12,5 20,6 m     1,148,455      1,263,300
94 D280 16 25,4 m     1,399,545      1,539,500
95 D280 20 31,3 m     1,660,455      1,826,500
96 D315 6 12,1 m        789,091         868,000 6m/cây
97 D315 8 15,0 m        965,818      1,062,400
98 D315 10 18,7 m     1,203,455      1,323,800
99 D315 12,5 23,2 m     1,453,000      1,598,300
100 D315 16 28,6 m     1,749,364      1,924,300
101 D315 20 35,2 m     2,112,545      2,323,800
102 D355 6 13,6 m     1,002,273      1,102,500 6m/cây
103 D355 8 16,9 m     1,235,455      1,359,000
104 D355 10 21,1 m     1,516,909      1,668,600
105 D355 12,5 26,1 m     1,837,545      2,021,300
106 D355 16 32,3 m     2,229,273      2,452,200
107 D400 6 15,3 m     1,264,455      1,390,900 6m/cây
108 D400 8 19,1 m     1,584,364      1,742,800
109 D400 10 23,7 m     1,926,000      2,118,600
110 D400 12,5 29,4 m     2,326,364      2,559,000
111 D400 16 36,3 m     2,841,000      3,125,100
112 D450 6 17,2 m     1,615,909      1,777,500 6m/cây
113 D450 8 21,5 m     1,988,727      2,187,600
114 D450 10 26,7 m     2,433,727      2,677,100
115 D450 12,5 34,1 m     2,941,364      3,235,500
116 D450 16 40,9 m     3,595,909      3,955,500
117 D500 6 19,1 m     1,967,909      2,164,700 6m/cây
118 D500 8 22,9 m     2,467,091      2,713,800
119 D500 10 29,7 m     3,026,455      3,329,100
120 D500 12,5 36,8 m     3,660,545      4,026,600
121 D500 16 45,5 m     4,457,545      4,903,300
122 D560 6 21,4 m     2,702,727      2,973,000 6m/cây
123 D560 8 26,7 m     3,332,727      3,666,000
124 D560 10 33,2 m     4,091,818      4,501,000
125 D560 12,5 41,2 m     4,994,545      5,494,000
126 D560 16 50,8 m     6,032,727      6,636,000
127 D630 6 24,1 m     3,424,545      3,767,000 6m/cây
128 D630 8 30,0 m     4,210,909      4,632,000
129 D630 10 37,4 m     5,182,727      5,701,000
130 D630 12,5 46,3 m     6,312,727      6,944,000
131 D630 16 57,2 m     7,167,273      7,884,000
132 D710 6 27,2 m     4,360,000      4,796,000
133 D710 8 33,9 m     5,369,091      5,906,000
134 D710 10 42,1 m     6,586,364      7,245,000
135 D710 12.5 52,2 m     8,031,818      8,835,000
136 D710 16 64,5 m     9,723,636    10,696,000
137 D800 6 30,6 m     5,521,818      6,074,000
138 D800 8 38,1 m     6,805,455      7,486,001
139 D800 10 47,4 m     8,351,818      9,187,000
140 D800 12.5 58,8 m     8,578,182      9,436,000
141 D800 16 72,6 m   12,330,909    13,564,000
142 D900 6 34,4 m     6,983,636      7,682,000
143 D900 8 42,9 m     8,610,909      9,472,000
144 D900 10 53,3 m   10,564,545    11,621,000
145 D900 12.5 66,2 m   12,907,273    14,198,000
146 D900 16 81,7 m   15,609,091    17,170,000
147 D1000 6 38,2 m     8,617,273      9,479,000
148 D1000 8 47,7 m   10,639,091    11,703,000
149 D1000 10 59,3 m   13,056,364    14,362,000
150 D1000 12.5 72,5 m   15,720,909    17,293,000
151 D1000 16 90,2 m   19,163,636    21,080,000
152 D1200 6 45,9 m   12,411,818    13,653,000
153 D1200 8 57,2 m   15,312,727    16,844,000
154 D1200 10 67,9 m   17,985,455    19,784,001
155 D1200 12.5 88,2 m   22,924,545    25,217,000

Hotline (24/7) 0919 210 677