Co 90° ren ngoài hàn trong ngoài

Contact

Detail

Co 90° ren ngoài hàn trong ngoài

Mô tả sản phẩm

Thông số sản phẩm

STT Kích Thước Giá(VNĐ)
1 Ø20×1/2 25,500
2 Ø20×3/4
3 Ø25×1/2 27,000
4 Ø25×3/4 35,000
5 Ø32×1 58,000
6 Ø40×1.1/4 225,000
7 Ø50×1.1/2 268,000
8 Ø63×2 311,000
9 Ø75×2.1/2
10 Ø90×3
11 Ø110×4

Hotline (24/7) 0919 210 677