Co 90° ren ngoài hàn trong ngoài

Contact

Detail

Co 90° ren ngoài hàn trong ngoài

Mô tả sản phẩm

Thông số sản phẩm

STT Kích Thước Giá(VNĐ)
1 Ø20×1/2
2 Ø20×3/4
3 Ø25×1/2
4 Ø25×3/4
5 Ø32×1
6 Ø40×1.1/4
7 Ø50×1.1/2
8 Ø63×2
9 Ø75×2.1/2
10 Ø90×3
11 Ø110×4

Hotline (24/7) 091 9210 677