Clamp Saddles – Type A

Contact

Detail

Clamp Saddles – Type A

Price and Delivery
 • Bảo hành: 12 tháng.
 • Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với đơn hàng trên 2,000,000(đ).
 • Giá bán:
  STT ĐVT Qui cách Đơn giá ren đồng thau  Đơn giá ren nhựa
  Bulong inox Bulong kẽm  Bulong inox  Bulong kẽm
  1 Bộ 50mm x 3/4”                   116,000                112,000                   110,000                        106,000
  2 Bộ 50mm x 1”                   133,000                129,000                   115,000                        111,000
  3 Bộ 50mm x 1.1/4”                   136,000                132,000
  4 Bộ 60mm x 3/4”                   119,000                115,000                   113,000                        109,000
  5 Bộ 60mm x 1”                   133,000                129,000                   124,000                        120,000
  6 Bộ 60mm x 1.1/4”                   139,000                135,000
  7 Bộ 63mm x 3/4”                   128,000                124,000
  8 Bộ 63mm x 1”                   135,000                131,000
  9 Bộ 63mm x 1.1/4”                   141,000                137,000
  10 Bộ 75mm x 3/4”                   128,000                124,000                   122,000                        118,000
  11 Bộ 75mm x 1”                   135,000                131,000                   126,000                        122,000
  12 Bộ 75mm x 1.1/4”                   141,000                137,000
  13 Bộ 90mm x 3/4”                   132,000                126,000                   126,000                        122,000
  14 Bộ 90mm x 1”                   140,000                134,000                   131,000                        127,000
  15 Bộ 90mm x 1.1/4”                   151,000                145,000
  16 Bộ 90mm x 1.1/2”                   163,000                157,000
  17 Bộ 90mm x 2”                   188,000                182,000
  18 Bộ 110mm x 3/4”                   159,000                153,000                   153,000                        149,000
  19 Bộ 110mm x 1”                   168,000                162,000                   159,000                        155,000
  20 Bộ 110mm x 1.1/4”                   178,000                172,000
  21 Bộ 110mm x 1.1/2”                   182,000                176,000
  22 Bộ 110mm x 2”                   189,000                183,000
  23 Bộ 114mm x 3/4”                   159,000                153,000                   153,000                        149,000
  24 Bộ 114mm x 1”                   168,000                162,000                   159,000                        155,000
  25 Bộ 114mm x 1.1/4”                   178,000                172,000
  26 Bộ 114mm x 1.1/2”                   182,000                176,000
  27 Bộ 114mm x 2”                   189,000                183,000
  28 Bộ 125mm x 3/4”                   208,000                202,000                   202,000                        198,000
  29 Bộ 125mm x 1”                   218,000                212,000                   209,000                        205,000
  30 Bộ 125mm x 1.1/4”                   221,000                215,000
  31 Bộ 125mm x 1.1/2”                   231,000                225,000
  32 Bộ 125mm x 2”                   238,000                232,000
  33 Bộ 140mm x 3/4”                   228,000                222,000                   222,000                        216,000
  34 Bộ 140mm x 1”                   238,000                232,000                   229,000                        223,000
  35 Bộ 140mm x 1.1/4”                   241,000                235,000
  36 Bộ 140mm x 1.1/2”                   251,000                245,000
  37 Bộ 140mm x 2”                   258,000                252,000
  38 Bộ 160mm x 3/4”                   228,000                222,000                   222,000                        216,000
  39 Bộ 160mm x 1”                   238,000                232,000                   229,000                        223,000
  40 Bộ 160mm x 1.1/4”                   241,000                235,000
  41 Bộ 160mm x 1.1/2”                   251,000                245,000
  42 Bộ 160mm x 2”                   258,000                252,000
  43 Bộ 168mm x 3/4”                   228,000                222,000                   222,000                        216,000
  44 Bộ 168mm x 1”                   238,000                232,000                   229,000                        229,000
  45 Bộ 168mm x 1.1/4”                   241,000                235,000
  46 Bộ 168mm x 1.1/2”                   251,000                245,000
  47 Bộ 168mm x 2”                   258,000                252,000
  48 Bộ 180mm x 3/4”                   322,000                311,000                   316,000                        305,000
  49 Bộ 180mm x 1”                   323,000                312,000                   314,000                        303,000
  50 Bộ 180mm x 1.1/4”                   326,000                315,000
  51 Bộ 180mm x 1.1/2”                   329,000                318,000
  52 Bộ 180mm x 2”                   335,000                324,000
  53 Bộ 200mm x 3/4”                   322,000                311,000                   316,000                        305,000
  54 Bộ 200mm x 1”                   323,000                312,000                   314,000                        303,000
  55 Bộ 200mm x 1.1/4”                   326,000                315,000
  56 Bộ 200mm x 1.1/2”                   329,000                318,000
  57 Bộ 200mm x 2”                   335,000                324,000
  58 Bộ 220mm x 3/4”                   322,000                311,000                   316,000                        305,000
  59 Bộ 220mm x 1”                   323,000                312,000                   314,000                        314,000
  60 Bộ 220mm x 1.1/4”                   326,000                315,000
  61 Bộ 220mm x 1.1/2”                   329,000                318,000
  62 Bộ 220mm x 2”                   335,000                324,000

Hotline (24/7) 0919 210 677