Top sản phẩm bán chạy

Xem thêm
Nối ren trong 25 x 3/4

Dùng để nối ống HDPE với thiết bị

Dùng để nối ống HDPE với thiết bị

Cút đều 25mm

Dùng để nối 2 đoạn ống HDPE với kích thước giống nhau

Dùng để nối 2 đoạn ống HDPE với kích thước giống nhau

Cút đều 20mm

Dùng để nối 2 đoạn ống HDPE với kích thước giống nhau

Dùng để nối 2 đoạn ống HDPE với kích thước giống nhau

Cút ren trong 25 x 3/4

Dùng để nối 1 đoạn ống HDPE với thiết bị có ren ngoài

Dùng để nối 1 đoạn ống HDPE với thiết bị có ren ngoài

Cút ren trong 20 x 1/2

Dùng để nối 1 đoạn ống HDPE với thiết bị có ren ngoài

Dùng để nối 1 đoạn ống HDPE với thiết bị có ren ngoài

Cút 90˚ HDPE 160mm - PN10
- Cút HDPE hàn đối đầu dùng để đảo hướng đường ống nhựa HDPE
 
- Cút HDPE được đấu nối bằng phương pháp hàn đối đầu
 
- Cút HDPE phù hợp với các tiêu chuẩn ống nhựa HDPE hiện hành tại Việt Nam
- Cút HDPE hàn đối đầu dùng để đảo hướng đường ống nhựa HDPE
 
- Cút HDPE được đấu nối bằng phương pháp hàn đối đầu
 
- Cút HDPE phù hợp với các tiêu chuẩn ống nhựa HDPE hiện hành tại Việt Nam
Cút 90˚ HDPE 110mm - PN10
- Cút HDPE hàn đối đầu dùng để đảo hướng đường ống nhựa HDPE
 
- Cút HDPE được đấu nối bằng phương pháp hàn đối đầu
 
- Cút HDPE phù hợp với các tiêu chuẩn ống nhựa HDPE hiện hành tại Việt Nam
- Cút HDPE hàn đối đầu dùng để đảo hướng đường ống nhựa HDPE
 
- Cút HDPE được đấu nối bằng phương pháp hàn đối đầu
 
- Cút HDPE phù hợp với các tiêu chuẩn ống nhựa HDPE hiện hành tại Việt Nam
Tê đều 20mm

Dùng để nối 3 đoạn ống HDPE với kích thước giống nhau

Dùng để nối 3 đoạn ống HDPE với kích thước giống nhau

Nối thẳng 25mm

Dùng để nối thẳng 2 ống HDPE với kích thước giống nhau

Dùng để nối thẳng 2 ống HDPE với kích thước giống nhau

Nối thẳng 20mm

Dùng để nối thẳng 2 ống HDPE với kích thước giống nhau

Dùng để nối thẳng 2 ống HDPE với kích thước giống nhau

Nối thẳng 32mm

Dùng để nối thẳng 2 ống HDPE với kích thước giống nhau

Dùng để nối thẳng 2 ống HDPE với kích thước giống nhau

Nối thẳng 40mm

Dùng để nối thẳng 2 ống HDPE với kích thước giống nhau

Dùng để nối thẳng 2 ống HDPE với kích thước giống nhau

Bích nhựa HDPE 110mm - PN10
- Bích nhựa HDPE dùng để đấu nối ống với ống hoặc ống và thiết bị
 
- Bích nhựa HDPE được đấu nối bằng phương pháp hàn đối đầu với ống
 
- Bích nhựa HDPE phù hợp với các tiêu chuẩn ống nhựa HDPE hiện hành tại Việt Nam
- Bích nhựa HDPE dùng để đấu nối ống với ống hoặc ống và thiết bị
 
- Bích nhựa HDPE được đấu nối bằng phương pháp hàn đối đầu với ống
 
- Bích nhựa HDPE phù hợp với các tiêu chuẩn ống nhựa HDPE hiện hành tại Việt Nam
Bích nhựa HDPE 90mm - PN10
- Bích nhựa HDPE dùng để đấu nối ống với ống hoặc ống và thiết bị
 
- Bích nhựa HDPE được đấu nối bằng phương pháp hàn đối đầu với ống
 
- Bích nhựa HDPE phù hợp với các tiêu chuẩn ống nhựa HDPE hiện hành tại Việt Nam
- Bích nhựa HDPE dùng để đấu nối ống với ống hoặc ống và thiết bị
 
- Bích nhựa HDPE được đấu nối bằng phương pháp hàn đối đầu với ống
 
- Bích nhựa HDPE phù hợp với các tiêu chuẩn ống nhựa HDPE hiện hành tại Việt Nam
Đai khởi thủy ren nhựa bulong thép

Đai khởi thủy dùng để trích xuất đường nước từ vị trí bất kì trên toàn bộ đường ống, phù hợp cho việc thi công lắp đặt đường nước dân dụng và các công trình.

Đai khởi thủy dùng để trích xuất đường nước từ vị trí bất kì trên toàn bộ đường ống, phù hợp cho việc thi công lắp đặt đường nước dân dụng và các công trình.

Van 2 đầu ren ngoài 1
- Van 2 đầu ren ngoài chuyên dùng cho ống nhựa HDPE, uPVC
 
- Van 2 đầu ren ngoài đấu nối với thiết bị thông qua đầu ren  
- Van 2 đầu ren ngoài chuyên dùng cho ống nhựa HDPE, uPVC
 
- Van 2 đầu ren ngoài đấu nối với thiết bị thông qua đầu ren  
Van 2 đầu ren ngoài 1.1/4
- Van 2 đầu ren ngoài chuyên dùng cho ống nhựa HDPE, uPVC
 
- Van 2 đầu ren ngoài đấu nối với thiết bị thông qua đầu ren  
- Van 2 đầu ren ngoài chuyên dùng cho ống nhựa HDPE, uPVC
 
- Van 2 đầu ren ngoài đấu nối với thiết bị thông qua đầu ren  
Van 2 đầu ren ngoài 1.1/2
- Van 2 đầu ren ngoài chuyên dùng cho ống nhựa HDPE, uPVC
 
- Van 2 đầu ren ngoài đấu nối với thiết bị thông qua đầu ren  
- Van 2 đầu ren ngoài chuyên dùng cho ống nhựa HDPE, uPVC
 
- Van 2 đầu ren ngoài đấu nối với thiết bị thông qua đầu ren  
Van đầu đực 20mm
- Van đầu đực chuyên dùng cho ống nhựa lưới, HDPE, uPVC
 
- Van đầu đực dùng cho các loại ống dẻo dân dụng, cho ống tưới trong nông nghiệp.  
- Van đầu đực chuyên dùng cho ống nhựa lưới, HDPE, uPVC
 
- Van đầu đực dùng cho các loại ống dẻo dân dụng, cho ống tưới trong nông nghiệp.  
Van ren ngoài 25mm x 3/4
- Van HDPE ren ngoài chuyên dùng cho ống nhựa HDPE và PPR
 
- Van HDPE ren ngoài dùng kết hợp cùng đai khởi thủy trong cấp nước sạch
 
- Van HDPE lắp đặt bằng phương pháp siết gioăng
- Van HDPE ren ngoài chuyên dùng cho ống nhựa HDPE và PPR
 
- Van HDPE ren ngoài dùng kết hợp cùng đai khởi thủy trong cấp nước sạch
 
- Van HDPE lắp đặt bằng phương pháp siết gioăng
Van ren trong 25mm x 3/4
- Van HDPE ren trong chuyên dùng cho ống nhựa HDPE và PPR
 
- Van HDPE ren trong dùng kết hợp cùng đồng hồ đo nước trong cấp nước sạch
 
- Van HDPE lắp đặt bằng phương pháp siết gioăng
- Van HDPE ren trong chuyên dùng cho ống nhựa HDPE và PPR
 
- Van HDPE ren trong dùng kết hợp cùng đồng hồ đo nước trong cấp nước sạch
 
- Van HDPE lắp đặt bằng phương pháp siết gioăng
Van thẳng 63mm
- Van HDPE chuyên dùng cho ống nhựa HDPE và PPR
 
- Van HDPE dùng cho đường ống nước lạnh
 
- Van HDPE lắp đặt bằng phương pháp siết gioăng
- Van HDPE chuyên dùng cho ống nhựa HDPE và PPR
 
- Van HDPE dùng cho đường ống nước lạnh
 
- Van HDPE lắp đặt bằng phương pháp siết gioăng
Van thẳng 40mm
- Van HDPE chuyên dùng cho ống nhựa HDPE và PPR
 
- Van HDPE dùng cho đường ống nước lạnh
 
- Van HDPE lắp đặt bằng phương pháp siết gioăng
- Van HDPE chuyên dùng cho ống nhựa HDPE và PPR
 
- Van HDPE dùng cho đường ống nước lạnh
 
- Van HDPE lắp đặt bằng phương pháp siết gioăng
Van thẳng 20mm
- Van HDPE chuyên dùng cho ống nhựa HDPE và PPR
 
- Van HDPE dùng cho đường ống nước lạnh
 
- Van HDPE lắp đặt bằng phương pháp siết gioăng
- Van HDPE chuyên dùng cho ống nhựa HDPE và PPR
 
- Van HDPE dùng cho đường ống nước lạnh
 
- Van HDPE lắp đặt bằng phương pháp siết gioăng